Kontakt

BlueDesign Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 6
62-030 Luboń
tel.: 603 205 134
tel.: 535 318 337
e-mail: biuro@bluedesign.pl

NIP: 782-25-47-774 REGON 302080531
Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000416258